Om os

Møldrup Varmeværk er startet i 1962 og forsyner i dag 516 parcelhuse/lejligheder med varme + 6 større bygninger Skolen, Plejehjem m.m.

Vi har et gasforbrug på 2,1 mio. m3 gas og producerer både el og varme.

Varme er faktisk et biprodukt af el-produktionen, som er det primære produkt.

Der produceres el i den perioder på døgnet, hvor efterspørgslen på el er størst og dermed også den bedste pris på el, og den overskydende varme oplagres i tre store tanke hvor den så på et senere tidspunkt sendes ud til forbrugeren.

I de kolde perioder er det nødvendigt at motorerne kører i døgnets 24 timer for at kunne producere varme til alle forbrugerne.
Det varme vand som sendes ud til forbrugerne er ca. 75 grader varmt når det komme ud til forbrugeren og han skal helst bruge mest muligt at varmen så det kan sendes tilbage til varmeværket med ca. 30 grader.

Der er i de mange km rør et vandtab på ca. 1,5 m3 pr uge Der er nogle strenge miljøkrav for at have et varmeværk midt i byen, Støj, lugt, røg m.m. skal kunne klare nogle strenge krav. Hvis vores motorer skulle gå i stå eller efterspørgelsen på varme er større end produktionen på motorerne, har vi fra tidligere produktionsanlæg to varmekedler der nemt kan klare at opvarme hele byen.

Skulle gas leverancen blive afbrudt har vi også mulighed for at koble over på olie, men kun i en meget kort periode (ca. 6 timer ), inden der skal leveres olie til værket. Ved strømsvigt har vi vores egen generator, der kan sende varme ud til forbrugeren, så rørsystemet ikke frostsprænges i de kolde perioder. Varmeværket har et budget på ca. 10 mio. kr. og det er i tiden svært at få budgettet til at holde da gasprisen er stærkt stigende på grund at orkaner, krig og andre uforudsigelig ting der sker ude i verden.

Hvis f.eks. gasprisen stiger med 10 ører (0,013 euro) pr. m3 bliver merudgiften på gassen ca. 200.000 kr. (26.366 euro) De små kraftvarmeværker der er i DK i dag er med til at vi kan udnytte gassen bedst mulig, da der laves el som 1. produkt og varme som biprodukt. Danmark er selvforsynende med gas. Gassen kommer ude fra Nordsøen og transmitteres gennem et vidt forgrenet net af gasrør, som gør det muligt at udnytte gassen i selv de mindste byer.

//