Møldrup Fjernvarme

Få mest mulig ud af din fjernvarme

Vores nye hjemmeside

Vi er glade for at præsentere vores nye hjemmeside, håber du finder...

Nyheder

Nyheder MØLDRUP VARMEVÆRK VIL VÆRE BILLIGST, MEN ....

Velkommen til Møldrup Varmeværk

Møldrup Varmeværk er startet i 1962 og forsyner i dag 516 parcelhuse/lejligheder
med varme + 6 større bygninger Skolen, Plejehjem m.m.
Vi har et gasforbrug på 2,1 mio. m3 gas og producerer både el og varme.
Varme er faktisk et biprodukt af el-produktionen, som er det primære produkt.

Læs mere

Seneste nyheder