Møldrup Varmeværks luft til vand projekt

25. januar 2020
Tegning af bygning på Erhvervsvej 25 med kompressorer og energioptager.
Der placeres 5 stk energioptagere af denne type på platformen ved bygningen.
Inde i huset placeres der 2 stk DualPac kompressorer af denne type.

Varmepumpe anlæg - Luft til vand.

Da energiforliget, hvor el-afgiften for varmeproduktion er nedsat sammenholdt med PSO-afgiftens udfasning, er det blevet attraktivt at producere varme med varmepumpeanlæg.Møldrup opfører derfor et varmepumpeanlæg på Erhvervsvej 25.

Anlægget vil kunne producere 90% af varmeværkets årsproduktion, som i dag produceres udelukkende på naturgas.

Vi ønsker at billiggøre varmeproduktionen ved at etablere et elbaseret varmepumpeanlæg.

Varmepumper - Luft til vand projekt - Erhvervsvej 25

 

Så nåede transmissionsledningen til Erhvervsvej og kunne færdiggøres lige inden jul. Den megen regn vanskeliggjorde den sidste svejsning.
Rørledningen blev dækket op på sidste dag inden jul.
De 40 store betonklodser, som skulle bære de 5 energioptagere ankom i december.
Pladsen, hvor energioptagerne skal stå, blev afrettet med laser og hel klar til at sætte betonklodserne direkte på plads
Klodserne blev sat på plads.
Der er ingen slinger i rækkerne og højden var inden for 1 cm. :)
Varmeslanger, til at smelte evt. is fra energioptagerne er lagt på plads
Der er blevet lagt mange m slanger.
Så blev der støbt beton på pladsen under energioptagerne.
Færdigstøbt og uden spor af hund eller lignende i betonen - 23. januar 2020
Smedene er godt i gang i huset for at gøre klar til 2 stk DualPac varmepumper i uge 6.
Vi var med til test af DualPac varmepumperne på fabrikken.
Her ses den ene af de to varmepumper,der bliver installeret på Erhvervsvej