Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen afholdes  Møldrup Hallens mødelokale. 
Mandag den 22. oktober kl. 19.30     
med følgende dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning for det forløbne regnskabsår. 
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse 
4. Budget for indeværende driftsår 
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år. 
6. Indkomne forslag fra andelshaverne. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
8. Valg af suppleant til bestyrelsen. 
9. Valg af revisorer. 
10. Eventuelt
-
På bestyrelsens vegne Hans Bach fmd.
Det reviderede regnskab kan læses her efter den 15. oktober
DOWNLOAD
beretning-2018.pdf
DOWNLOAD
budget-2018-2019.pdf
DOWNLOAD
generalforsamling-2018-ref.pdf
DOWNLOAD
årsrapport-2017-2018.pdf